IT 界涉種票事件 專訪議員莫乃光及 iProA 洪為民

讚好此文:

四月 3, 2017 •人物專訪, 城中熱話, 業界專訪, 生活科技

廉政公署於 3 月 28 日至 30 日期間拘捕 72 人,懷疑他們在 2016 年立法會資訊科技界別選舉中,涉嫌作出「種票」舞弊行為,目前獲准保釋。調查發現,大部份被捕人士以兩個資訊科技界專業團體的會員身分,新登記為資訊科技界功能界別的選民。廉署稱,部分涉案人士為學生、文員、司機及家庭主婦,未必具備資訊科技界的工作經驗。立法會資訊科技界議員莫乃光及互聯網專業協會(iProA)會長洪為民分別回應事件。

莫乃光:今次拉到人,希望有警惕作用

去年選舉前夕,現任立法會資訊科技界議員莫乃光及當時 IT 界另一候選人楊全盛分別向廉署舉報懷疑種票個案。記者向莫乃光了解他對是次廉署行動的回應。莫乃光指,他上年投訴完,廉署並無向他提供任何新資訊或任何行動,但他估計今次的調查與上年多宗 IT 界懷疑種票的傳媒報道有關,「IT 界都俾人講咗好多年種票,過去都有人投訴,但一直都立不到案,今次拉到人,希望有警惕作用。」

莫乃光亦表示,今次廉署證實到有人收受利益登記做選民,觸犯了防止賄賂條例及選舉條例,屬刑事罪行。他提醒各選民,無論以任何理由或目的,以不合資格的身份成功登記成為功能組別的選民,都是犯法的行為,不要以身試法。

洪為民:沒有印象見到有不合資格的登記人士

而互聯網專業協會(iProA)今日亦發出聲明指,該會並不知道該 72 名人士及該兩個組織身份,該會一向嚴格根據會章及法例和指引執行入會審查機制,如有需要,該會會配合執法機關調查。

而 iProA 的會長洪為民於回應記者查詢的時候表示,該會過往被不少人詬病懷疑種票,強調於審查會員資格的時候非常嚴格,一直堅守背景審查機制,他亦沒有印象見到有不合資格的登記人士。至於早前與其他協會合作做的會員互換(reciprocal membership),洪為民稱,該會並無降低入會資格,只是提供優惠價格鼓勵合資格人士申請入會,他們一樣會審查學歷及工作經驗。

二人同轟政制及內地事務局拖住唔做嘢

另外,記者向莫乃光及洪為民了解事件時,二人不約而同向記者表示對政制及內地事務局的不滿。

莫乃光稱,過去 4-5 屆立法會的時間,一直要求政府可以與時並進,更新立法會資訊界別選民的登記資格,同時擴闊資訊界別選民基礎,「但政制及內地事務局一直『以不變應萬變』,拖住唔改。」

而洪為民則認為,政府推卸審查選民資格的責任,「每個會的會員資格都不同,而且不一定與選民資格一樣。政府當然可以用我地個會作為專業資格審查,但確認一個人是否選民呢個責任,應該由政府負責返。我有同政制及內地事務局反映過,但當時佢地回覆係:『而家選舉緊唔檢討喇,遲啲再諗啦』,一遲就遲左好多年。」

 • 不想錯過新科技 ? 請 Follow unwire.hk FB 專頁http://facebook.com/unwirehk/
• 要入手生活科技潮物 即上 unwire store
https://store.unwire.hk/

Tags:

讚好此文:


Comments are closed.

相關文章:更多同類文章:

最新文章