Nikon 全片幅無反相機曝光 4,500 萬像素+可拍4K片

早於上月初,市面上已出現有關 Nikon 無反相機的傳言,指他們將會推出全片幅無反相機,以抗衡 Sony、Ca … 繼續閱覽 Nikon 全片幅無反相機曝光 4,500 萬像素+可拍4K片